ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Lucas 23:46.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 19-04-2019 over Lucas 23:46.

[46] En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.


Download preek