ds. J.A.W. Verhoeven preekt over 2 Petrus 1:3.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 08-09-2019 over 2 Petrus 1:3.

[3] Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;


Download preek