ds. J.A.W. Verhoeven preekt over 2 Petrus 1:4.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 15-09-2019 over 2 Petrus 1:4.

[4] Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.


Download preek