ds. J.J. Mulder preekt over Efeze 2:10.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Mulder preekt op 29-09-2019 over Efeze 2:10.

[10] Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.


Download preek