ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Deuteronomium 30:3.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 06-10-2019 over Deuteronomium 30:3.

[3] En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.


Download preek