ds. M.B. van den Akker preekt over Jeremia 23:5-6.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. M.B. van den Akker uit Nieuwerkerk aan den IJssel preekt op 22-12-2019 over Jeremia 23:5-6.

[5] Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.
[6] In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.


Download preek