ds. J. Blom preekt over Johannes 3:16.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J. Blom uit Ridderkerk preekt op 29-12-2019 over Johannes 3:16.

[16] Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.


Download preek