Ds. J.J. Mulder preekt over Exodus 25:23-30.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.J. Mulder preekt op 07-06-2020 over Exodus 25:23-30.

[23] Gij zult ook een tafel maken van sittimhout; twee ellen zal haar lengte zijn, en een el haar breedte, en een el en een halve zal haar hoogte zijn.
[24] En gij zult ze met louter goud overtrekken; gij zult ook een gouden krans daaraan maken, rondom heen.
[25] Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een hand breed; en gij zult een gouden krans rondom derzelver lijst maken.
[26] Ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken; en gij zult de ringen zetten aan de vier hoeken, die aan derzelver vier voeten zijn zullen.
[27] Tegenover de lijst zullen de ringen zijn, tot plaatsen voor de handbomen, om de tafel te dragen.
[28] Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult dezelve met goud overtrekken; en de tafel zal daaraan gedragen worden.
[29] Gij zult ook maken haar schotelen, en haar rookschalen, en haar platelen, en haar kroezen (met welke zij bedekt zal worden); van louter goud zult gij ze maken.
[30] En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor Mijn aangezicht leggen.


Download preek