Ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Psalmen 32:1-5.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 04-10-2020 over Psalmen 32:1-5.

[1] Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.
[2] Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.
[3] Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag.
[4] Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela.
[5] Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.


Download preek