Kerkblad

Ora et Labora
Het kerkblad 'Ora et Labora' verschijnt 11 maal per jaar en informeert u elke maand over de actuele gang van zaken in onze gemeente. Enkele malen per jaar is een aantal pagina's gereserveerd voor het jeugdwerk, de zogenaamde Flits.

Startflits
De Startflits verschijnt eenmaal per jaar en wel voor aanvang van het winterseizoen. Het blad informeert u niet alleen over de activiteiten op de startdag, maar geeft ook een actueel beeld van bijvoorbeeld welke jeugdwerkleiders het komende seizoen zorgdragen voor de diverse clubs en verenigingen.
 

Kerkelijke Activiteit