Wat geloven we?

De gemeente wil denken en geloven vanuit de gereformeerde grondslag. De Bijbel is voor ons het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) verwoorden verder ook ons geloof.

Dit geloof geeft ons troost door het kennen van de Heere Jezus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

We heten u hartelijk welkom in onze erediensten als u meer wilt weten van het geloof. Elke zondag staan de deuren open voor diensten die om 10.00 en 18.30 uur beginnen in zowel de Sionskerk aan de Nieuwe Tiendweg als de Rehobothkerk aan De Landerijen in Lansingh-Zuid.

Weet u weinig van het geloof of wilt u liever een gesprek aangaan, dan kan dat bijvoorbeeld door contact op te nemen met Meindert van Saane, 06-23529031

De Bijbel