Het jongerenpastoraat

Pastorale zorg voor jongeren gaat samen met “hart hebben” voor jongeren. Via de clubs en/of ander jeugdwerk proberen we oog en zorg voor elkaar te hebben, ook in pastoraal opzicht. In bijzondere (gezins-)omstandigheden kunnen kinderen, tieners en jongeren en/of hun ouders contact opnemen met Martin Padmos.

In het kader van hun levensloop wordt elk jaar ook een aantal jongeren tussen de 19 en 23 jaar, die niet getrouwd zijn en geen belijdenis hebben gedaan, benaderd door één van de leden van het pastorale jongerenteam en, indien gewenst, bezocht. Wil je eerder een gesprek of een gesprek terwijl je wel getrouwd bent of belijdenis hebt gedaan, dan kun je contact opnemen met Martin Padmos.

Je mag ook één van de andere leden van het pastorale jongerenteam van onze gemeente benaderen. Dat zijn Karin van Vianen, Jan van Velzen, Marit Wisse, Marianne Groeneveld en Aria van Staveren.

Als u/jij nog andere (pastorale) vragen hebt, kunt u/jij gerust contact opnemen met jeugdouderling Dirk-Jan Pranger,  djpranger @ solcon.nl