Mentorcatechese

De praktische punten op een rijtje.

De mentorcatechese wordt georganiseerd in twee groepen: de 13-14 jarigen en de 15-16 jarigen. Per groep komen er potentieel max.60 catechisanten, volgens de ledenregistratie.
De rooster voor de catechese staat vermeld op de website.
In de hele organisatie wordt duidelijk dat de catechisanten een wezenlijk aandeel hierin hebben, bijvoorbeeld: begeleiding van het zingen, het sjouwen met stoelen en tafels, het schenken van fris, het collecteren. 
We gebruiken de methode Follow Me van de HGJB. 

Verder zijn er nog vijf aandachtspunten:
1. De mentorgroepen.
2. Indeling van de avond, de planning per avond.
3. De bredere planning, het jaarplan.
4. De planning van de ruimte.
5. De mentoren en hun toerusting.

1. De mentorgroepen
De catechisanten kiezen zelf groepen van 5 of 6 personen waarin ten minste twee jongens en twee meisjes zitten. Als we uitgaan van een opkomst van 90% zijn er 2 x 8 mentoren nodig. De mentoren overleggen onderling welke groep door welke mentor wordt begeleidt.

2. De indeling van de avond, de planning per avond
Iedere avond nemen de catechisanten hun eigen bijbel mee. Een avond bestaat uit twee delen: centraal en in mentorgroepen.
In het centraal deel (maximaal 25 minuten) moet aan de orde komen:
Gebed, catechisanten kunnen gebedspunten indienen via een “gebedsmuur”
Zingen, bij voorkeur begeleid door catechisanten.
Collecte, catechisanten kiezen doel. (en wellicht ook de vorm van de “collectebus”)
Inleiding in het thema van de avond.

In de mentorgroepen wordt daarna (ongeveer 45 minuten) met elkaar doorgesproken over het thema, met behulp van gespreksvragen of andere verwerkingsopdrachten. De avond wordt decentraal beëindigd met dankgebed in de mentorgroepen.

3. De bredere planning, het jaarplan
Het catechisatie-seizoen loopt vanaf de startdag (half september) tot de meivakantie. Dat zijn ruim 25 weken, exclusief de vakanties.
De catechisatie wordt gegeven in blokken van vier weken. De mentoren komen vóór de catechese samen om te bidden en de avond met elkaar door te spreken.
Iedere vijfde week is er geen catechisatie, de mentoren komen dan samen om de catechisatie van het komende blok van vier weken voor te bereiden en het afgelopen blok te evalueren. Er wordt dus gewerkt met een vijfwekelijkse cyclus.

4. De planning van de ruimte
Voor het centrale deel worden er 75 stoelen gereedgezet in de jeugdruimte in de Rehobothkerk. De mentorgroepen zitten aansluitend in:
de jeugdruimte: drie groepen (2x scheidingswand)
het catechisatielokaal één groep
de consistorie één groep
de hal van de kerk (of de benedenzalen, als er geen andere ‘vergaderingen’ zijn): drie groepen.

In iedere mentorgroep staan tafels en stoelen zodat tijdens de catechisatie ook geschreven kan worden.
Na de mentorgroepjes is er boven nog een hapje-drankje, en gelegenheid om te poulen, tafelvoetballen, ed.

5. De mentoren en hun toerusting
De toerusting van de mentoren vindt plaats op drie manieren: 
Alle mentoren wordt de ‘basiscursus mentorcatechisatie’ van de HGJB aangeboden, dat is een cursus van drie avonden.
Iedere eerste week in een cyclus van vijf weken is er een toerustingsavond. Deze toerusting zal voornamelijk door de predikanten worden gegeven.
Bij iedere les is er een uitgebreide mentorhandleiding met extra theologische bagage.