Waarom mentorcatechese?

De laatste jaren horen we in gemeenten om ons heen op allerlei manieren spreken over mentorcatechese. Ook in de pers werd er regelmatig gepubliceerd over deze vorm van catechese. Wat is het verschil eigenlijk met gewone catechese, en waarom zijn er zoveel mensen enthousiast over mentorcatechese? Bij  mentorcatechese is het grote verschil dat er eerst een centrale opening plaatsvindt, waarna men in kleine mentorgroepjes uiteengaat. De centrale opening, verzorgt door een predikant of bekwaam catecheet, duurt ongeveer 20 minuten. Hierin zijn de belangrijkste ingrediënten: gebed, zingen, inleiding op thema. In de mentorgroepjes van maximaal 8 jongeren wordt er dan verder gewerkt over het thema. Meestal wordt dit gedaan met jongeren van 12 t/m 15. Er wordt dus gewerkt met een vierjaarlijkse thema-cyclus. De precieze invulling verschilt per gemeente en per avond: het ene moment ligt ook in de mentorgroepjes de nadruk op kennisoverdracht, een ander moment meer op discussie, of op een geloofsgesprek. Bij de ene gemeente wordt er gecollecteerd in het centrale deel, in een andere gemeente in de mentorgroepjes. Zo zijn er allerlei varianten op ‘mentorcatechese’. 

De catechesecommissie heeft zich de afgelopen maanden behoorlijk verdiept in mentorcatechese: bv: Welke methoden worden gebruikt? Welke varianten zijn er? Welke ervaringen hebben andere gemeenten? Enz. Er zijn gesprekken geweest met dominees en jeugdouderlingen van gemeenten die werken met mentorcatechese (Gouda, Bergambacht, Sliedrecht). Om mentorcatechese ook in de praktijk te zien hebben we de mentorcatechese in verschillende gemeenten bezocht, nl Nieuwerkerk aan de IJssel en Delft. Daarnaast hebben we uitvoerig gesproken met ervaringsdeskundige Johan Speksnijder, die bij de HGJB aan de ‘Follow Me’ methode meewerkt. Ook hebben we de verschillende publicaties over mentorcatechese gelezen, en we komen tot de conclusie dat ook in onze gemeente mentorcatechese zou kunnen worden ingevoerd.

Sterke punten:

1. Betrokkenheid jongeren
Omdat de jongeren allemaal tegelijk naar de catechisatie komen, is er veel meer gelegenheid voor de onderlinge ontmoeting voor en na de catechisatie. Dit geeft in de praktijk een behoorlijke impuls aan de motivatie om naar catechisatie te komen. Zeker als de onderlinge ontmoeting wordt gestimuleerd met bijvoorbeeld een hapje-drankje

2. Betrokkenheid ouders
Doordat er meer gemeenteleden (de mentoren) bij de catechese worden betrokken, werkt deze betrokkenheid door in heel de gemeente: iedere mentor vertelt wat hierover in zijn eigen omgeving, zodat zijn hele netwerk weer weet hoe belangrijk en mooi catechese is.

3. Beleving van de jongeren
In het centrale deel kan de gezamenlijke beleving van de jongeren worden verbeterd: het is meer een “samen vieren”, ook het zingen krijgt op deze manier in de catechese weer een plaats. Als de jongeren ook actief worden betrokken bij de gebedspunten, de begeleiding van het zingen en het collecteren is dit een extra sterk punt.

4. Betere relaties
Omdat er gewerkt wordt in kleinere groepjes is het gemakkelijker om een goede relatie op te bouwen. Zowel de mentoren met de jongeren, als de jongeren onderling.

Aandachtspunten:
1. Ingewikkelde organisatie
Om alle jongeren in kleine groepjes te verdelen, zullen er ongeveer 12-14 groepjes tegelijkertijd in een kerkgebouw moeten worden verdeeld, dit is net haalbaar in de Rehoboth, als er niks anders in de kerk is op dat moment. (Bij een eventuele invoering van de Goudse methode worden het 2 x ca.7 groepjes, omdat deze methode uit twee delen bestaat)

2. Toerusting van de mentoren
De kwaliteit van de mentorcatechese hangt voor een groot deel af van de kennis en de vaardigheden van de mentoren. De mentoren zullen naast de catecheseavonden ook behoorlijk wat tijd moeten steken in voorbereiding en toerusting, zowel op theologisch als didactisch gebied.

3. Andere methode
De huidige methode, Reflector, is niet geschikt om te gebruiken bij mentorcatechese. We zullen dus een andere methode moeten kiezen.

Methode
Om te komen tot een keuze over een te gebruiken methode heeft de catechesecommissie vier methoden onderzocht: De Goudse methode, Follow Me (HGJB), de Veenendaalse methode en de methode van ds. Van Holten. We hebben daarbij gelet op deze criteria:
Bijbelstudie
Aansluiting bij leefwereld van de jeugd
De Bijbel is actueel!
Kennisoverdracht
Prikkelen tot interactie
4-jarige cyclus
Lay-out
Sociale sfeer-elementen
Afwisselende werkvormen