Wijkkring Violier

Ook in wijk 8 kennen we een wijkkring. Het is erg verrijkend om met elkaar onze kennis van de Bijbel te verdiepen, met elkaar te zingen en te bidden. We bidden voor de wijk waarin we wonen, voor de gemeente waar we bij horen en als het nodig is helpen we elkaar graag.

De avonden vinden op woensdagavond plaats en we komen om de 4 weken bij elkaar. Wie wil bereidt een avond voor. Gewoon er zijn en alleen luisteren is ook heel fijn. De data waarop de kring gehouden wordt, staan vermeld in de maandagenda van de Ora en op de website van de gemeente. 

Hartelijk welkom, ook als je niet alle avonden kunt en af en toe eens aanschuift. Om 20.15 uur staat de koffie klaar!

Contactpersoon: Marten Speksnijder, 0180-520203, marten_speksnijder@kpnmail.nl