Ora et Labora

De Ora et Labora (dit betekent: bid en werk) is het kerkblad van de gemeente.
Het kerkblad verschijnt maandelijks vóór de eerste zondag van de maand, behalve in augustus en bevat onder meer de volgende rubrieken:

  • een meditatie, veelal van de predikant(en) van de gemeente;
  • een maandagenda voor de activiteiten binnen de gemeente, de kerkdiensten en de geplande huisbezoeken;
  • een rubriek vaste berichten van de kerkenraad en gemeenteleden;
  • een rubriek gemeenteberichten van de predikant(en), van de diaconie en van de kerkrentmeesters;
  • een rubriek voor allerlei berichten;
  • een jeugdrubriek met een puzzel o.i.d.

Uiteraard worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld een bijdrage aan de inhoud van het blad leveren. In de Ora et Labora staat op de laatste pagina de uiterste inzenddatum voor de kopij van het volgende nummer vermeld.

Kopij kan worden ingeleverd bij dhr. H.C. Heurter, IJsselstraat 11, 2921 BE, Krimpen aan den IJssel, 0180-550441, bij voorkeur per e-mail: ora @ bwkrimpen.nl. Deze gegevens zijn ook te vinden op de achterzijde van het kerkblad.

Bezorging en adreswijzigingen van de Ora et Labora is in handen van de familie L. Oudenaarden, Vuurdoornlaan 6, 2923 ET, Krimpen aan den IJssel, 0180-514968