Anneke de Groot - Benin

De 'Africa Mercy' lag in de periode augustus 2018 tot medio 2019 in Guinea.

Opnieuw heeft Anneke de kans gekregen om het werk van Mercy Ships te ondersteunen. Anneke is van 5 januari tot 15 maart aan boord geweest om zich in te zetten als verpleegkundige. Onderdeel van een geweldig team om hoop en genezing te brengen aan de allerarmsten. Ze kijkt terug op een waardevolle periode van vrijwillig inzetten, maar mooier nog: ontvangen.

U kunt haar ervaringen terug lezen via haar website: www.anneke-degroot.nl Hier vindt u ook informatie over de mogelijkheid van (toekomstige) sponsoring. Alle giften zijn welkom! Bid u mee voor de mensen in Guinea en het werk van Mercy Ships: www.mercyships.nl?

In het verleden is Anneke al eerder actief geweest voor Mercy Ships. Van augustus 2012 tot juni 2013 in Guinee. Vervolgens eind 2014 voor 7 weken in Madagascar en in de periode maart tot april 2017 voor 7 weken in Benin aan boord van m/v 'Africa Mercy'.