Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Sjanel Mourik. Mutaties kunt u aan haar doorgeven via ledenadministratie@bwkrimpen.nl. Heeft u vragen over het in- of uitschrijven als lid van onze kerkelijke gemeente dan kunt u terecht bij de scriba (scriba@bwkrimpen.nl) of uw wijkouderling.