Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Piet Oostlander. Mutaties kunt u aan hem doorgeven via ledenadministratie @ bwkrimpen.nl of tel.516746. Heeft u vragen over het in- of uitschrijven als lid van onze kerkelijke gemeente dan kunt u terecht bij de scriba (scriba @ bwkrimpen.nl) of uw wijkouderling.