Gereformeerde Bond

Plaatselijk contactpersoon voor het wekelijkse blad 'De Waarheidsvriend' of lidmaatschap van de Gereformeerde Bond is Jan van Velzen, 0180-510709, jvanvelzen @ hetnet.nl