vanuit de Raad van Kerken

Sinds dit najaar is onze gemeente aangesloten bij de Krimpense Raad van Kerken; een overleg tussen de verschillende kerkelijke gemeenten in ons dorp. Het doel is om samen in gesprek te gaan, zo mogelijk samen te werken in bepaalde projecten en vooral ook om van  elkaar te weten wat ons bezig houdt op het gebied van pastoraat en missionair werk.

Avond over de vernieuwde Bijbelvertaling in De Wingerd op 2 juni 2022.

Op 13 oktober overhandigde Rieuwerd Buitenwerf de vernieuwde Bijbelvertaling, de NBV21 aan koning Willem Alexander.

Hij deed dat in zijn hoedanigheid van directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

“Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk”, zei Rieuwerd bij de overhandiging.

 

Op 15 december zou hij een presentatie houden in De Wingerd over de vernieuwde Bijbelvertaling, de NBV21. Die avond kon niet doorgaan vanwege alle coronamaatregelen.

We zijn blij dat Rieuwerd nu toch zijn presentatie komt houden op donderdag 2 juni.

Wat zijn de uitgangspunten bij zo’n NBV? Zo dicht mogelijk bij de grondtekst blijven of je aanpassen aan de veranderingen waaraan de Nederlandse taal altijd blootstaat? Deze en andere vragen staan centraal in zijn presentatie. Ook kunt u natuurlijk uw eigen vragen kwijt en het boek zelf even ter hand nemen.

 

De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Vorming en Toerusting van De Wingerd, in samenwerking met de Raad van Kerken. Iedereen is welkom. We beginnen om 20.00 uur.

 

Jilles Scheurwater

jhscheurwater@live.nl

tel. 0180514551


 

Convenant ouderenmishandeling ondertekend

Op maandag 27 juni heeft wethouder Hugo van der Wal namens de gemeente het convenant “Ouderen in veilige handen” ondertekend. De betrokken partners vormen samen een alliantie om ouderenmishandeling te voorkomen, vroeg op te merken en aan te pakken. Door het bundelen van kennis en inzet dragen zij bij aan meer bewustwording en deskundigheidsbevordering rondom ouderenmishandeling.

Lokale alliantie Veilig Ouder Worden moet misbruik van ouderen voorkomen

De lokale alliantie Veilig Ouder Worden is een netwerk van partners. Zij delen en gebruiken hun kennis van het voorkomen van misbruik van ouderen. Partners weten elkaar te vinden en hoe te handelen in gevallen van een niet-pluis-gevoel of spoed. Door de gezamenlijke samenwerking zet de lokale alliantie zich in om alle vormen van ouderenmishandeling te voorkomen. Maar ook door het herkennen, opmerken, melden en stoppen ervan. De partners zijn ContourdeTwern, De Zellingen, KBO Krimpen, KrimpenWijzer, Lelie Zorggroep, Nederlandse Patiëntenvereniging, Pameijer, PCOB Krimpen, Politie Eenheid Rotterdam, QuaWonen, Raad van Kerken, Rabobank, Rijnvis Notaris, Veilig Thuis, Vierstroom, Seniorenplatform en Gemeente Krimpen aan den IJssel.

Motie voorkomen financiële uitbuiting van ouderen is uitgevoerd

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen. In deze motie heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders verzocht tot een aanpak te komen. Om zo de financiële uitbuiting van ouderen in Krimpen aan den IJssel tegen te gaan. Ook heeft de gemeenteraad verzocht om een samenwerking tussen betrokken partijen tot stand te brengen. Met de ondertekening van het convenant heeft het college de motie uitgevoerd.

 


 

Raad van Kerken - Nieuwsbrief

Logo RVK
Raad van Kerken
 

Visienota 'Naar een duurzame toekomst'