vanuit de Raad van Kerken

Sinds dit najaar is onze gemeente aangesloten bij de Krimpense Raad van Kerken; een overleg tussen de verschillende kerkelijke gemeenten in ons dorp. Het doel is om samen in gesprek te gaan, zo mogelijk samen te werken in bepaalde projecten en vooral ook om van  elkaar te weten wat ons bezig houdt op het gebied van pastoraat en missionair werk.

 

Week van Gebed 16 t/m 23 januari 2022, thema: Licht in het duister (Math.2:1-12)

Van zondag 16 januari tot en met 23 januari is de internationale week van gebed. Tijdens deze week staan dit jaar christenen vanuit de heel wereld stil bij de ster van Bethlehem.

Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.De gebedsbijeenkomsten vinden, door de coronamaatregelen, online plaats. Onze gemeente zend maandag 17 januari een viering uit vanuit de rehobothkerk en is ook te volgen via online dienst.

Als begin van deze Week van Gebed voor de Eenheid op zondag 16 januari zal een online-dienst live, maar zonder bezoekers worden uitgezonden vanuit de Wingerd-gemeente om 19.00uur via de internetzoekterm: Wingerd-Krimpen - YouTube

Verder deze week zullen de deelnemende kerken hun bijdrage dagelijks om 19.30uur met u delen via hun eigen websites, YouTube en/of kerkomroep.nl.