Onze wijkgemeente

Twee kerkgebouwen
De gemeente kent twee kerkgebouwen, de Sionskerk aan de Nieuwe Tiendweg en de Rehobothkerk aan De Landerijen in de wijk Lansingh-Zuid.
De gemeente wordt gediend door twee predikanten:
Er is een vacature voor de wijk Noord (ten noorden van de Nieuwe Tiendweg en het westelijke deel).  Ds. A. van Vuuren neemt als consulent het pastoraat in de wijk Zuid waar.
Er is een vacature voor de wijk Zuide (ten zuiden van de Nieuwe Tiendweg). Het pastoraat wordt tijdelijk door M. van Werkhoven verzorgd.

Het pastoraat is geografisch verdeeld. Dat geldt niet voor de kerkgebouwen en de vele clubs, verenigingen, kringen enz.

Eén hervormde gemeente
Beide kerkgebouwen behoren tot één wijkgemeente. Onze wijkgemeente maakt plaatselijk deel uit van de Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel. Landelijk behoort deze gemeente tot de Protestantse Kerk in Nederland.
Deze gemeente ontstond als Evangelisatie in 1935. In 1970 werd dit een buitengewone wijkgemeente: volledig behorend tot de Nederlandse Hervormde Kerk, in een aantal kenmerken zelfstandig ten opzichte van de andere wijkgemeenten. In 1985 werd het boekje "Om te gedenken" (ongeveer 3 MB) verspreid met daarin een korte schets van de periode 1935 - 1985.

In 2004 werd de door de komst van de PKN deze naam omgezet in hervormde wijkgemeente van bijzondere aard, afgekort: een hervormde WBA. De gemeente wil denken vanuit de Bijbel en de gereformeerde grondslag en met een roeping van daaruit staan in kerk en samenleving.

Belangrijk
Voor ons is heel belangrijk dat we in deze tijd onze Heere mogen dienen vanuit Zijn Woord en naar de belijdenisgeschriften.
We kunnen u veel vertellen over onze gemeente. Liever doen we dat in een persoonlijk gesprek, waarin u uw vragen kunt stellen. U bent van harte welkom!

Meer informatie kunt u verkrijgen bij scriba:

ouderling J. Rook
Fresia 117
2925 EK Krimpen aan den IJssel

tel. 0180-523558
e-mail: scriba @ bwkrimpen.nl