Nieuw ingekomen

Welkom in onze gemeente!

Naast de inschrijving door de kerkenraad worden nieuw ingekomenen bezocht door enkele zusters. De coördinatie is in handen van mevr. J.A. van Oosterum-de Jong, 0180-518108

Tijdens dit bezoek kunt u alle mogelijke vragen stellen over de praktische kant van ons gemeenteleven, bijvoorbeeld waar u voor bepaalde dingen terecht kunt, welke verenigingen of kringen geschikt zouden kunnen zijn of hoe bepaalde zaken geregeld worden.

Dit welkom is ook een uitnodiging voor alle gemeenteleden nieuw ingekomenen te begroeten als zij bij u de bank inschuiven of aan bepaalde activiteiten deelnemen.