De ouderlingen

Onze gemeente kent acht wijken, die elk een eigen wijkouderling hebben. Eens in de twee jaar worden alle gemeenteleden door middel van regulier huisbezoek bezocht. Het huisbezoek wordt gebracht door twee personen, waarvan in principe de wijkouderling er één van is.

De wijkouderling leeft graag met u mee, hij stelt het op prijs als u bij ziekte of andere zorgen dat aan hem laat weten.

Naast de wijkouderling zijn er seniorenouderlingen voor de gemeenteleden vanaf 70 jaar. Zij die boven de 80 jaar zijn worden bezocht door de wijkpredikant.

Voor de jongeren zijn er de jeugdouderlingen. Voor hen die weinig van de kerk afweten is er ook een evangelisatieouderling.

Ten slotte is er een ouderling voor het scribaat, bij wie u meer informatie kunt vragen of zich kunt in- of uitschrijven als lid van onze gemeente.

De naam- en adresgegevens van de wijkouderling die bij uw wijk hoort, of van de andere ouderlingen, kunt u opzoeken op deze pagina.