Predikanten

De gemeente kent twee predikanten: 

Wijk Noord: Vacature, voor wijk Noord (ten noorden van de Nieuwe Tiendweg) pastoraat tijdelijk door ds. A. van Vuuren,

Wijk Zuid: Vacature, voor wijk Zuid (ten zuiden van de Nieuwe Tiendweg) pastoraat tijdelijk door dhr. M. van Werkhoven

 

naam adres   postcode   telefoon wijk   e-mail  

Vacature (pastoraat tijdelijk door dhr. M. van Werkhoven)

  

 

 

Noord

 

Vacature (pastoraat tijdelijk door ds. A. van Vuuren)

 

 

010-7860838

Zuid

e-mail