Wijkpredikant Noord

De predikant voor wijk Noord is ds. J.A.W. Verhoeven, 0180-701070, dsverhoeven @ bwkrimpen.nl