Consistorie & pastoraat

Het consistorie bestaat uit de predikanten en de ouderlingen. Een aantal werkgroepen en commissies staan hen terzijde bij de pastorale taken. Pastoraal wil zeggen: voor de grote Herder de zorg aan de schapen verlenen. 

Kiest u één van de onderliggende pagina's voor meer informatie.