Het seniorenpastoraat

Hoewel de wijkouderling de zorg heeft over het geheel van de wijk, is er een verdeling van pastorale arbeid tussen de wijkouderling, seniorenouderling en wijkpredikant.

De wijkouderling bezoekt in principe de gemeenteleden tot 70 jaar, de bejaardenouderling van 70 jaar tot 80 jaar en de wijkpredikant vanaf 80 jaar.

In geval van langdurige of ernstige ziekte vindt afstemming plaats over de verdeling van de pastorale werkzaamheden.

De adressen van de seniorenouderlingen zijn op deze pagina te vinden.