Doop, avondmaal, belijdenis en huwelijk

DE HEILIGE DOOP
De bediening van de Heilige Doop vindt ongeveer eenmaal per zes weken plaats. In principe is dat twee maal in de Sionskerk en daarna een keer in de Rehobothkerk. Als er meer dan vijf doopouders zijn, kan de bediening van de doop verplaatst worden naar de Sionskerk.
Voorafgaande aan de Heilige Doop is er doopzitting, meestal op vrijdag negen dagen voor de doopzondag om half acht in de Sionskerk. Beide ouders worden daar met het trouwboekje verwacht.
Data van komende doopbedieningen zijn op te zoeken via de zoekfunctie op deze pagina door het invoeren van de zoekterm doop.
Het doopformulier is hier te downloaden.

Over kinderdoop, herdoop en herdoop is er een boekje van prof. Graafland hier te downloaden. Het boekje is uitverkocht, maar via de IZB op deze wijze ter beschikking gesteld.

AVONDMAALSBEDIENING
De bediening van het Heilig Avondmaal vindt vier maal per jaar plaats, te weten in de maanden februari, mei, augustus en november.
Voorafgaande aan het Heilig Avondmaal vindt, meestal op vrijdag negen dagen voor de avondmaalszondag om half acht in de consistorie van de Sionskerk, een censura morum plaats voor de gemeente.
In mei en augustus wordt in de week voor het Heilig Avondmaal een bezinningsavond gehouden ter voorbereiding.
Data van komende avondmaalsbedieningen zijn op te zoeken via de zoekfunctie op deze pagina door het invoeren van de zoekterm avondmaal.

HUWELIJKSINZEGENING
Voor het maken van een afspraak voor een huwelijksinzegening graag zo vroeg mogelijk contact opnemen met de wijkpredikant. Als de jongen in de ene wijk woont en het meisje in de andere, is de wijkpredikant van het meisje de aangewezen predikant voor de huwelijksinzegening.
Het huwelijksformulier is hier te downloaden.

Voor huwelijksinzegeningen in onze gemeent is een brochure met informatie bschikbaar. Deze is hier te downloaden.


BELIJDENIS DOEN
Rond Pasen is er elk jaar een groep gemeenteleden, vaak jongeren maar ook ouderen, die belijdenis doen. Het is een fijn als elk jaar weer nieuwe leden van de kerk belijdenis kunnen doen. In het winterseizoen wordt daarvoor de belijdeniscatechisatie gehouden. Het ene jaar geeft de predikant van Noord deze catechisatie, het andere jaar de predikant van Zuid. Mocht u of jij daar vragen over hebben, stel ze aan de wijkpredikant of de wijkouderling.
Het belijdenisformulier is hier te downloaden.