Huisbezoeken

Eenmaal per twee jaar ontvangen personen of gezinnen van onze gemeente huisbezoek. De wijkouderlingen krijgen daarbij hulp van een vaste bezoekbroeder, zodat ze zich bij de huisbezoeken helemaal kunnen richten op hun eigen wijk. Nieuwe personen of gezinnen ontvangen in het eerste jaar na inschrijving eveneens huisbezoek.

Het huisbezoek wordt veelal verricht door de wijkouderlingen. Met enige regelmaat komt het ook voor dat u naast de wijkouderling een andere broeder van de kerkenraad ontmoet: een senioren- of jeugdouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. 

Tijdens het huisbezoek kunnen verschillenden zaken van het maatschappelijk en kerkelijk leven aan de orde komen. Een vaste gesprekslijn is er niet. Een huisbezoek heeft uiteindelijk wel tot doel dat er gesproken kan en mag worden over het geestelijke leven van de gemeenteleden. Het is fijn als de kinderen erbij kunnen zijn. Ieder huisbezoek wordt afgesloten met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en (dank)gebed. De afspraken voor de huisbezoeken worden door de wijkouderling telefonisch gemaakt. Andersom weet u wellicht ook de weg naar de eigen wijkouderling te vinden.

Verdeling van pastorale arbeid
Hoewel de wijkouderling de zorg heeft over het geheel van de wijk, is er een verdeling van pastorale arbeid tussen de wijkouderling, seniorenouderling en wijkpredikant. De wijkouderling bezoekt in principe de pastoranten tot 70 jaar, de seniorenouderling van 70 jaar tot 80 jaar en de wijkpredikant vanaf 80 jaar. In geval van langdurige of ernstige ziekte vindt afstemming plaats over de verdeling van de pastorale werkzaamheden.

Jeugdouderlingen
Jeugdouderlingen hebben de bijzondere zorg voor de jongeren van de gemeente. Zij zijn graag bereid met jongeren of met ouders te spreken over vragen.