Werkgroep opvoeding

Kinderen…, ze zijn een gave, zeker! Maar soms ook een opgave, een verantwoordelijkheid! Zeker in de christelijke gemeente. Zeker als we als ouders bij de doop beloofd hebben onze kinderen christelijk op te voeden! Welke keuzes maak je dan? Wat kan wel, wat kan niet? Wat vraagt God van ons? Hoe houden we het praten over God in het gezin open? Is geloofsoverdracht hetzelfde als je kinderen naar de christelijke school en catechisatie sturen of is het meer? Op welke leeftijd leer je kinderen bidden en bijbellezen? 

De Werkgroep Opvoeding organiseert thema-avonden over deze en nog veel meer actuele onderwerpen, zodat we elkaar als leden van de gemeente van Jezus Christus kunnen steunen en stimuleren. 

Verder verzorgt de Werkgroep de doopcatechese in samenwerking met de predikanten.
De werkgroep valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Voor meer informatie: Trudie Boerman, 0180-521909