Diakenen

H. van Elsäcker (voorzitter), 0180- 521202

D.J. Goudswaard (secretaris), 0180-787253

P.G. Quist (penningmeester), 0180-515416

P.H.N. den Hollander (jeugddiaken), 0180-552864

M. van der Blom, 0180-514708

B.A. van Staveren, 0180-516532

J. Goudriaan, 0180-599982

C.J. Both, 0180-684450