Collecten

Wat doen wij met de opbrengsten van de diaconale collecten? Ons streven is erop gericht om tweemaal per maand een zogenoemde bestemmingscollecte te houden. In de Ora en in de weekbrief worden deze collecten door middel van een kort artikeltje over het doel en/of de te begunstigen instelling aangekondigd. De andere collecten zijn gewone diaconale collecten.

Omdat we in de achterliggende jaren al een aardige reserve hebben opgebouwd, voeren wij het beleid dat wat we in een jaar ontvangen, ook in dat jaar weer uitgegeven wordt. De nood in de wereld is immers heel groot. U moet daarbij ook denken aan de zogenoemde stille hulp aan gemeenteleden die in financiële problemen zijn geraakt. We ondersteunen ook projecten via de deelnemers aan diaconale reizen. We vullen het noodfonds zo nodig aan en we hebben een lijst van instellingen die diaconaal werk verrichten. Dat gebeurt o.a. in de grote steden, door landelijke organisaties voor bijvoorbeeld verslavingshulp, jeugdzorg, diaconaal-missionair werk, maar ook veel door organisaties die in het buitenland actief zijn. Binnen het algemeen college van diakenen (ACD) is afgesproken dat we proberen allemaal op dezelfde zondag voor rampen te collecteren. De avondmaalsbekers hebben ook altijd een diaconale bestemming. Dit doel wordt binnen het ACD afgestemd. Onze diaconie kijkt daarbij steeds of het doel aansluit bij onze identiteit.