Tiendhove

Secretaris en coördinator van de zondagse kerkdiensten en weeksluitingen: mevr. N.E. Boerman-van Cappellen, 523597. In de lokale adviesraad Tiendhove zit namens de diaconie diaken C.J. Both, 684450.