Diaconale vrijwilligersavond

Jaarlijks wordt -meestal na de zomervakantie- door de diaconie een vrijwilligersavond georganiseerd. Voor deze bijeenkomst worden alle vrijwilligers uitgenodigd. Meestal spreekt er iemand over een praktisch diaconaal onderwerp. Het doel is om vanuit het Woord bemoedigd en toegerust te worden. Het is fijn elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Contactpersoon: diaken J. Goudriaan, 599982